Oldal kiválasztása

Dr. Séllei Beatrix

Részletes szakmai önéletrajz

 

Pszichológia, PhD

2016 Pszichológia tudomány doktora (PhD)
2016 Foglalkozási rehabilitációs humán és műszaki szaktanácsadó
2013 Készségfejlesztő tréner
2010 Pszichológus (MA)
2010 Pszichológia szakos tanár (MA)
2010 Gyógypedagógus, szomatopedagógia szakirányon (BA)

Szakmai tapaszalat:

Tudományos munkatárs, 2017 óta
Miskolci Egyetem
Oktatás, képzés akkreditációjának előkészítése

Egyetemi adjunktus, 2016 óta
Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem

Tanítás, tréning, oktatási anyagok fejlesztése
Kutatási projektek kidolgozása, szervezése és vezetése

2013-2016: egyetemi tanársegéd

2010-2013: tudományos segédmunkatárs

Kurzusok:

 • Pszichológia
 • Pszichológia angol nyelven
 • Rehabilitációs pszichológia
 • Fogalkozási rehabilitáció
 • Önismereti tréning
 • Szociális készségfejlesztő tréning
 • Kutatásmódszertan

Óraadó, 2010-2012
Eötvös Loránd TudományegyetemOktatás

Kurzusok:

 • Bevezetés a munkapszichológiába
 • Emberi erőforrás menedzsment előadás
 • Emberi erőforrás menedzsment szeminárium
 • HR szakmai gyakorlat

Külső munkatárs, 2014-2016
OTP Fáy András Alapítvány, OK Központ

 • Oktatás, tréning
 • Új program kidolgozása (karrieriskola-karriersuli)
 • Workshopok, személyzetfejlesztés
 • Hatékonyságvizsgálat
 • Módszertani elemzések

Pszichológus és gyógypedagógus, 2009-2013
Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda
Gyógypedagógiai terápia, preventív gerinctorna, iskolai pszichológusi feladatok

Pszichológus és gyógypedagógus, 2010-2011
Terézvárosi Nevelési Tanácsadó
Pszichológiai értékelés, tanácsadás, gyógypedagógiai terápia

Konferenciák:

Weawer K., Komlódi A., Wang J., Joshi K., Séllei B. (2012): Parents views and rules about technology: As told by their middle school children in Hungary and India. In: Proceedings of Cultural Attitudes Towards Technology and Communication 2012. pp. 493-501 (angol nyelvű poszter prezentáció)

Szervező és szekcióelnök: Young Researchers’ and PhD Workshop: Research on Innovative Solutions for Elderly (http://rise.revolutions.univie.ac.at/about-yr-rise-revolutions/). AAL Forum, Eindhoven, 2012.

2011 óta meghívott előadó több BME és ELTE rendezvényen, konferencián (pl. Boldogság, Fogyatékkal élő hallgatók karrierlehetőségei)

Séllei B. (2014): A pedagógustársadalom érzelmi térképe. A felnőttek tanulásának és oktatásának legújabb kérdései. ELTE-PPK Doktorandusz Konferencia, Budapest. (magyar nyelvű előadás)

Séllei B. (2015): The role of emotional intelligence in vocational rehabilitation with special respect to physically and cognitively disabled persons. Attracting new areas and building bridges. Conference of the Association for the advancement of assistive technology in Europe. (angol nyelvű előadás)

Séllei B., Soós E. (2016): Fogyatékkal élő hallgatók a felsőoktatásban – Egyenlő esélyek? DOSZ Konferencia, Budapest. (előadás és tanulmány)

Magyar Pszichológiai Társaság 25. Országos Tudományos Nagygyűlés szervező bizottság titkára

Séllei B. (2016): Self-knowledge and networking. EDEN Annual Conference, Budapest. (angol nyelvű előadás)

Publikációk:

2018

1. Séllei Beatrix: Szemléleti akadálymentesség a felsőoktatásban
OPUS ET EDUCATIO: MUNKA ÉS NEVELÉS Vol. 5.:(No. 1.) pp. 37-50. (2018)

Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos

2017

2. Adrienn Kertész, Beatrix Séllei, Lajos Izsó: Key Factors of Disabled People’s Working Motivation: an Empirical Study Based on a Hungarian Sample
PERIODICA POLYTECHNICA-SOCIAL AND MANAGEMENT SCIENCES 25.:(2.) pp. 108-116. (2017)

Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos

 

3. Beatrix Séllei: The role of emotional intelligence in vocational rehabilitation
In: Decent work, equity and inclusion: Passwords for the present and the future . Konferencia helye, ideje: Padova , Olaszország , 2017.10.05 -2017.10.07. pp. 56-57.

Egyéb konferenciaközlemény /Konferenciaközlemény /Tudományos

 

4. Séllei Beatrix, Izsó Lajos: Foglalkozási rehabilitáció: Fókuszban az egyén
In: [s.n.] (szerk.)
Személyes tér – közös világ: A Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése : Kivonatkötet . 347 p.
Konferencia helye, ideje: Szeged , Magyarország , 2017.06.01 -2017.06.03. Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság, 2017. p. 214.
(ISBN:978-615-80241-4-3)

Könyvrészlet /Absztrakt / Kivonat /Tudományos

2016

5. Beatrix Séllei: Self-Knowledge and Networking in a Training Course and How to Make it in the Virtual Space
In: António Moreira Teixeira , András Szűcs , Ildikó Mázár (szerk.)
EDEN 2016 Annual Conference: Re-Imagining Learning Scenarios: Book of abstracts : Including the Collection of “Synergy” Synopses . Konferencia helye, ideje: Budapest , Magyarország , 2016.06.14 -2016.06.17. Budapest: European Distance and E-Learning Network (EDEN), 2016. p. 42.
(ISBN:978-615-5511-08-0)

Könyvrészlet /Absztrakt / Kivonat /Tudományos
Learner Needs, Characteristics and the e-Learning Solutions c. szekció

6. Séllei Beatrix: A pedagógustársadalom érzelmi térképe
NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ (4) pp. 65-77. (2016)

Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos

7. Séllei Beatrix: Az érzelmi intelligencia szerepe a foglalkozási rehabilitációban
250 p.
Benyújtás éve: 2015. Védés éve: 2016.
Témavezető(k): Izsó Lajos.
2016.

Disszertáció /PhD /Tudományos

8. Séllei Beatrix, Soós Emese: Fogyatékkal élő hallgatók a felsőoktatásban: Esélyegyenlőség a karrierépítésben
In: Keresztes Gábor (szerk.)
Tavaszi Szél 2016 = Spring Wind 2016. Tanulmánykötet. IV. kötet: Pszichológia- és neveléstudomány, sporttudomány, szociológia- és multidiszciplináris társadalomtudomány, történelem- és politikatudomány . 503 p.
Konferencia helye, ideje: Budapest , Magyarország , 2016.04.15 -2016.04.17. Budapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége, 2016. pp. 136-152.
(ISBN:978-615-5586-09-5)

Könyvrészlet /Konferenciaközlemény /Tudományos

2015

9. Nagy Henriett, Magyaródi Tímea, Séllei Beatrix: A képességalapú érzelmi intelligencia: új paradigmák a tesztfejlesztésben és pontozásban. Hazai tapasztalatok az érzelemmegértés és érzelemszabályozás szituációs tesztekkel.
MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 70:(4) pp. 827-846. (2015)

Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos
Független idéző: 3 Összesen: 3

1. Garai Judit: A zenélés során átélt flow élmény : ELTE, PPK Szakdolgozat
(2015.)

Egyéb /Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat /Tudományos

2. Kovács Enikő Zsófia: Az érzelmi intelligencia és jóllét kapcsolatának vizsgálata a vizsgaszorongás kontextusában : ELTE, PPK Szakdolgozat
(2015.)

Egyéb /Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat /Tudományos

3. Fenyves Laura: Az állomjellemzők összefüggésinek vizsgálata az érzelmi intelligenciával, az alexithímiával és a globális jólléttel.
(2017.)
Szakdolgozat, ELTE PPK
Egyéb /Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat /Tudományos

10. Séllei B: The role of emotional intelligence in vocational rehabilitation with special respect to physically and cognitively disabled persons
In: Sik-Lányi C , Hoogerwerf E-J , Miesenberger K (szerk.)
Assistive Technology: Building Bridges: 13th European AAATE conference . 1112 p.
Konferencia helye, ideje: Budapest , Magyarország , 2015.09.09 -2015.09.12. (217) Amsterdam: IOS Press, 2015. pp. 615-620.
( Studies in Health Technology and Informatics; 217. )
(ISBN:978-1-61499-565-4)

Könyvrészlet /Konferenciaközlemény /Tudományos

2014

11. Bodnár Gabriella , Kun Ágota , Oroszné Perger Mónika , Séllei Beatrix , Takács Ildikó , Tóvölgyi Sarolta
Séllei Beatrix , Takács Ildikó (szerk.)
Pszichológia a gyakorlatban: kézikönyv a kapcsolatépítéshez
Budapest: Typotex Kiadó, 2014. 205 p.
(ISBN:978 963 279 402 0)

Könyv /Szakkönyv /Tudományos

12. Séllei Beatrix: A változás mint lehetőség

ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 2014:(7-8.) pp. 27-37. (2014)
Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos

2013

13. Köles Máté, Séllei Beatrix: From Sensation to Thought: Introduction into Human Information Processing
In: Soós Juliánna Katalin , Takács Ildikó (szerk.)
Psychology . Budapest: Typotex Kiadó, 2013. p. Megjelenés alatt.
(ISBN:978-963-279-771-7)

Könyvrészlet /Könyvfejezet /Tudományos

14. Pósfai Gábor, Séllei Beatrix, Kertész Adrienn: A megváltozott munkaképességű emberek munkamotivációját befolyásoló kognitív és érzelmi tényezők
ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 15: p. Megjelenés alatt. (2013)
Folyóiratcikk /Szakcikk /Tudományos

15. Séllei Beatrix: Intelligens érzelmek a szervezetekben
In: Faragó Klára (szerk.)
Szervezet és pszichológia – új irányzatok az ezredfordulón. Szervezeti döntések . 132 p.
Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2013. pp. 133-158.
( 2. kötet. )
(ISBN:978 963 312 171 9)

Könyvrészlet /Könyvfejezet /Tudományos

16. Séllei Beatrix: Emotion and Emotianal Intelligence
In: Soós Juliánna Katalin , Takács Ildikó (szerk.)
Psychology . Budapest: Typotex Kiadó, 2013. p. Megjelenés alatt.
(ISBN:978-963-279-771-7)

Könyvrészlet /Könyvfejezet /Tudományos

17. Séllei Beatrix: Hétköznapi virágzás
HUMÁNPOLITIKAI SZEMLE 2013:(szeptember-október) pp. 24-35. (2013)
Folyóiratcikk /Összefoglaló cikk /Tudományos

2012

18. Weawer Kathleen , Komlódi Anita, Wang Jieyu, Joshi Karuna, Séllei Beatrix: Parents views and rules about technology: As told by their middle school children in Hungary and India
In: Proceedings of Cultural Attitudes Towards Technology and Communication . Konferencia helye, ideje: Aarhus , Dánia , 2012.06.18 -2012.06.20. pp. 493-501.
Egyéb konferenciaközlemény /Konferenciaközlemény /Tudományos

2010

19. Séllei Beatrix: A megváltozott munkaképességű személyek karrierépítését akadályozó és segítő tényezők
In: Juhász Márta (szerk.)
A foglalkozási rehabilitáció támogatása pszichológiai eszközökkel . 332 p.
Budapest: Typotex, 2010. pp. 303-329.
(ISBN:978-963-2790-96-1)
Könyvrészlet /Könyvfejezet /Tudományos

Kíváncsi a munkámra?

Kutatási projektek

Társadalomtudományos kutatás, tanulmányok – Bővebben itt!

Oktatási projektek

Izgalmas pszichológiai előadások – Bővebben itt!

Konzultáció

Személyes szakmai konzultáció – Bővebben itt!

Tréningek

Változás-menedzsment, stressz – Bővebben itt!

Kapcsolat

Írjon nekem, ha van egy ötlete, vagy szívesen dolgozna velem! (Vagy hívjon: 70/6040939)

3 + 1 =

Dr. Séllei Beatrix

Pozitív pszichológus,

coach, tréner, kutató.

Telefon: 06 70 604 0939

Email: sellei_beatrix kukac yahoo.de